»
«

Jste rybář?
Speciální nabídka oděvů k vodě »

Reklamační řád

společnosti Banner s.r.o.

se sídlem Vaníčkova 22, 391 01 Sezimovo Ústí, Česka republika,
identifikační číslo 46682821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod značkou C1717, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.banner-eshop.cz pro území České republiky.

Čl. 1     Obecné

Reklamační řád vychází z ustanovení v Obchodních podmínkách, zejména z části Práva a povinnosti z vadného plnění (reklamace). Tento reklamační řád se vztahuje na objednávky učiněné Spotřebitelem dle Obchodních podmínek v tomto E-shopu.

Spotřebitel má nárok také na odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dní od převzetí takového zboží. V případě, že chcete jako Spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní, čtěte sekci Vrácení - výměna - oprava na tomto E-shopu a Obchodní podmínky.

Čl. 2     Pravidla reklamace

(a)    V případě objevení závady na doručeném výrobku či jiné skutečnosti zakládající právo Spotřebitele z vadného plnění dle níže uvedených pravidel, postupujte prosím v souladu s tímto reklamačním řádem, čímž umožníte rychlý průběh celé Vaší reklamace.

(b)   Dbejte pozornost při přebírání zásilky od přepravce na její vnější nepoškození. Pokud je přepravní obal zjevně poškozen, zásilku od přepravce nepřebírejte a rovnou ji u přepravce reklamujte.

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách neprodleně informovat Prodávajícího.

(c)    Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc (dále i ve smyslu „plnění“ dle Obchodních podmínek) při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal a to zejména,

-   že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
-   že věc odpovídá jakostí anebo provedením smluvené předloze (dle internetové prezentace);
-   je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
-   věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(d)   Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (2 let) od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

(e)    Tato pravidla se vztahují na uplatnění práva z vadného plnění Spotřebitelem, tzv. reklamace. Oprávněné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR a v souladu s Obchodními podmínkami Prodávajícího.

Čl. 3     Jak postupovat v případě reklamace

(a)    Kontaktujte nás e-mailem, telefonicky (pracovní dny Po-Pá 7 – 15 hod.) nebo poštou a příslušný pracovník/pracovnice s Vámi konzultujte předmět Vaší reklamace. V případě e-mailové nebo poštovní komunikace popište závadu ve zprávě. Následně Vám bude doporučen způsob předání vadného zboží k posouzení oprávněnosti Vaší reklamace, či navrhnuto jiné řešení problému.

Využijte tyto kontakty:

-   Adresa: BANNER s.r.o., Vaníčkova 22, 391 01 Sezimovo Ústí I, Česká republika
-   Telefon: +420 381 263 080 nebo +420 381 261 111 (pracovní dny Po-Pá 7 – 15 hod.)
-   E-mail: info@banner-cz.cz

(b)   Reklamované zboží musí zasláno či předáno Prodávajícímu na kontaktní adresu (či individuálně sjednaným způsobem):

-   kompletní včetně veškerého příslušenství a všech částí,
-   očištěné,
-   v obalu (nejlépe v krabici, i jiné než originální),
-   s kopií dokladu o koupi,
-   vhodné je přiložit průvodní dopis s komentářem o reklamované vadě.

(c)    Firma Banner s.r.o. garantuje kvalitu produktů Spotřebiteli po dobu minimálně 2 let.

(d)   Prodávající neuzná reklamace na vady u zboží poškozeného při přepravě při zaslání zboží v nevhodném nebo nedostatečném obalu (při zaslání zboží zpět Prodávajícímu při uplatnění reklamace). Reklamovat také nelze vady, o kterých Spotřebitel při převzetí věci věděl, nebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, nebo vada vznikla v důsledku nesprávného ošetřování zboží.

(e)    Neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Čl. 4     Řešení reklamací

Reklamace Kupujícího budou vyřízeny v co nejkratší době, nejdéle však do 30 dní.

V případě uznání reklamace bude dle charakteru vady a zboží Kupujícímu poskytnuta oprava vady, nová součást výrobku, nový výrobek nebo nabídnuta sleva. A to bezplatně.

Náklady na dopravu zboží do sídla společnosti hradí Kupující a to i v případě, kdy nebude reklamace uznána. Prodávající hradí dopravu zboží zpět Kupujícímu. Případně lze domluvit individuální způsob předání zboží (např. na některé z firemních kamenných prodejen).

Obecně rozeznávané typy vad jsou:

-   Odstranitelné vady – V případě uznání reklamace bude dle charakteru vady a zboží Kupujícímu poskytnuta (i) oprava vady, (ii) nová součást výrobku, (iii) nový výrobek nebo (iv) nabídnuta sleva. Způsob řešení takové reklamace navrhuje Prodávající Kupujícímu. Zaslání zboží zpět Spotřebiteli bude na náklady firmy Banner s.r.o.

-   Neodstranitelné vady – Po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude v případě zjištění, že vadu nelze ani opravou odstranit, nabídnuta výměna za nový výrobek nebo vrácení kupní ceny. Způsob řešení takové reklamace navrhuje Prodávající Kupujícímu.

-   Neuznání reklamace – V případě neuznání reklamace z naší strany Vám bude zboží doručeno zpět bez kompenzace.